Kategori: April 1997

Från fäderna

”Vidare lära de /våra kyrkor/, att människorna icke kunna rättfärdiggöras inför Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar, utan att de rättfärdiggöras utan förskyllan för Kristi skull genom tron, när de tro, att de upptagas i nåden och att synderna förlåtas för Kristi skull, vilken genom sin död… Läs hela artikeln »

Den gode Herden. Herdemotivet i Gamla och Nya testamentet

Skriften talar mycket om herdar. Det är kanske den vanligaste yrkesbeteckningen av alla, som vi möter där. Påfallande ofta talas det hårda och klandrande ord om herdarna – ord av varning och dom. I synnerhet hos vissa profeter – Jeremia, Hesekiel, Sakarja – finner vi detta polemiska tal.

Korttidarna vilka är de egentligen?

KUS:s utsände korttidare, Marcus Hector, Lund, berättar om sitt och de andra korttidarnas liv i förskingringen. Visste du förresten att korttideriet egentligen inte är något jobb, utan bara en omfattande praktik under ett utbildningsår?

Katekesen – ett framtidsprojekt

Skulle D:r Martin Luthers lilla katekes kunna ha någon framtid? Det menar Fredrik Sidenvall, som i kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen 1/97 talar varmt för ”ett projekt för att återupprätta lilla katekesens plats i vår kyrka”.

Tro och visshet

Där inget hopp fanns, där hoppades han (Abraham) ändå och trodde, och så blev han en fader för många folk, eftersom Gud hade sagt: Sådan skall din säd bli. Hans tro blev inte svagare därför att han såg, att hans kropp var förvissnad, hundraårig som han var, och att Saras moderliv var dött…

Jag tror på Jesus Kristus…

I den kristna församlingens trosbekännelser har man formulerat det som man ansett vara nödvändigt att bekänna och hålla fast vid, det som är huvudsaken. Vi har de tre gammalkyrkliga bekännelserna. Vi har den Augsburgska trosbekännelsen från ett annat ödesmättat skede i den kristna kyrkans historia.

Lider du av dåligt samvete?

Alla människor har ett samvete. Sedan är det en annan sak att samvetet kan dödas eller slås ut.

Redaktören har ordet

  ”Är Bibeln tillförlitlig?” lyder en rubrik i detta nummer. En fråga som markerar själva vattendelaren i kristenheten. Utifrån svaret på den frågan definieras nämligen begreppet kristendom. Är inte Bibeln tillförlitlig i egenskap av Guds uppenbarelse, kan ungefär vad som helst betecknas som kristendom, något som vi också ser ständiga… Läs hela artikeln »