Kategori: December 2005

Sann Gud och sann människa

Ordet blev kött och tog sin boning bland oss, och vi såg hans härlighet (Joh. 1:14).

Andens frukt – är självbehärskning

Vad självbehärskning är kan vi se hos Jesus. Den framträder hos honom på ett särskilt sätt i början och i slutet av hans gärning. Jesus höll ut i självbehärskning

Reflektioner och visioner

Peru Älskar Gud peruanerna? Det var väl en underlig fråga, särskilt nu vid jul! Men om vi skall se tillbaka på året är det kanske ändå ingen dum fråga, för det är väl just det mission handlar om? Bakom tankar om strategi, satsningar, ledarträning, församlingsarbete, nysatsningar och andra fina, missiologiska… Läs hela artikeln »

Blir jag bönhörd? Får man klaga på Gud?

I Joh. 15:16 står det: Vad helst ni ber Fadern i mitt namn, det skall han ge er. Vi vet att vi inte alltid får det vi ber om. Gud ger oss i stället det Han tycker gagnar oss bättre. Hur veta då, om jag blir bönhörd? Får man bli… Läs hela artikeln »

En herdepojkes julnatt

  Jag sitter nära elden, framför allt för att hålla mig varm, men också för att det känns tryggare att vara nära ljuset mitt i mörkret. Vi är fem stycken i natt och vi turas om att vara vakna. Oj, vad ögonen känns tunga. Det är svårt att hålla sig… Läs hela artikeln »

Underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, Fridsfurste…

Vi känner igen dessa stora och mäktiga namn som getts åt barnet i krubban. De är också egenskaper som kan förvandla och påverka vår vanliga  vardag – och vårt eviga liv. Israeliterna ansåg att valet av namn var mycket betydelsefullt. Namnet skulle inte användas bara för att skilja en person… Läs hela artikeln »

Den goda rytmen

Kyrkoåret kallas den årscykel av kristna högtider som vi firar från advent till domssöndag. Dess huvuddrag utformades under kyrkans första århundraden och det är till sin grundstruktur gemensamt för den världsvida kyrkan.

Guds kärleks fantasi

För varje ny generation kristna är det en utmaning att hitta vägen till ”dessa mina minsta”.  Varje tidsålders kristna har ett ärende till dem, ett budskap om en som älskar dem och en hjälpande hand i den svåra stunden. Det första steget är att lokalisera dessa våra småsyskon. De som… Läs hela artikeln »

Medvetenhet, hjärta, vilja och kreativitet

Hon samlar inte på frimärken utan på idéer. Hon går inte till jobbet utan dukar av frukosten och sätter igång direkt vid köksbordet. Möt barnens förespråkare, Bodil Månsson.

Guds rike är nära

En dag när Jesus för alltid lämnat Jerusalems tempel och är på väg ut till Oljeberget, talar han med lärjungarna om det som skall hända, när Människosonen kommer i ett moln med stor makt och härlighet (Luk. 21:25–36). Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och… Läs hela artikeln »