Kategori: Februari 1997

Något om livets föränderlighet och missionsuppdragets oföränderlighet

”Tiderna förändras och vi med dem.” Säkert har du någon gång hört detta citat. Och jag förmodar att du instämmer! För visst är det så att vi högst påtagligt märker att saker och ting förändras runt omkring oss, i allt snabbare takt… Det behöver inte ens anföras några konkreta exempel… Läs hela artikeln »

Försoningen gäller även 1997

Reportage från det snöiga Norrland och Fridhems nyårsläger.

Barnen i mitt hjärta

– Mamma, vid årsskiftet är du tjugotusentvåhundratvå dagar gammal, sa en av mina pojkar en dag i julas. Visste du det? Jag skakade på huvudet och log åt hans siffror. Så började jag tänka. Tjugotusentvåhundratvå dagar … Kunde det verkligen vara möjligt? Tanken svindlade. Jag blundade och försökte se dem… Läs hela artikeln »

Beredd för döden ?

Vet du om att du skall dö ? Kanske inte i dag eller i morgon. Men den stund som du upplever nu, din stund på jorden, den är en mycket kort stund.

Psaltaren – alla tiders bönbok

Psaltaren – en bok fylld av glädje över livet och över den skönhet som Gud omger oss människor med. Där finns jublet över frälsningen och förlåtelsen…
I Psaltaren får vi på ett ibland chockerande sätt se rakt in i människosjälens mörkaste rum. Vi får också se in i Frälsarens hjärta.
Psaltaren har ljudit i alla mänskliga sammanhang från koncentrationslägrens fasor till livets höjdpunkter.

Guds hemligheter

Jesus talade i liknelser, för att lärjungarna skulle lära känna himmelrikets hemligheter (Matt. 13:11). Hemlighet motsvaras i grekiskan av ordet mysterion. Därifrån har vi fått ordet mysterium. Man skulle alltså kunna säga att Jesus talade om himmelrikets mysterier eller Guds mysterier. Det känns kanske ovant att med vårt språkbruk använda… Läs hela artikeln »

Redaktören har ordet

Salig blir bara den människa som befunnits vara fullkomligt rättfärdig – den som Herren Gud förklarat rättfärdig. Följaktligen kan det knappast vara någon enbart akademisk fråga på vilken grund Gud förklarar den ogudaktige rättfärdig och frikänner syndaren. I lutherdomens bekännelseskrifter utgör också mycket riktigt artikeln om rättfärdiggörelsen genom tron allena… Läs hela artikeln »