Kategori: Februari 2007

Tonårstankar & tro

I Kenya får ELMs missionär Gunnel Gustavsson genom sin tjänst kontakt med många ungdomar. Här förmedlar hon några tankar från en kristen tonårsflicka som nyligen varit på ungdomsläger. Chepkenoi berättar: Jag har slutat andra året på gymnasiet och har två år kvar. Det ska bli skönt att få lite lov… Läs hela artikeln »

Den levande tron – kallelse och gensvar

Under våren publicerar Till Liv fyra artiklar om Den levande tron utifrån Gamla testamentets första böcker. Vi ska nu uppmärksamma två personer som vi annars inte brukar ägna så mycket tid, nämligen Kain och Abel. Dessa båda bröder var Adams och Evas söner, och vi befinner oss alltså i början av människosläktets historia.

Kristologi. Vad är det?

Jämfört med ”teologi” är ”kristologi” ett ovanligt ord. Det används för att beteckna läran om Kristi person och verk. Vad säger Svenska kyrkans bekännelseskrifter (SKB) om detta? Kristi person I likhet med treenighetsläran behandlas frågan om Kristi person utförligt i de tre bekännelserna från fornkyrkan. Det är åter viktigt att… Läs hela artikeln »

Kris leder till Kristus

Inom psykiatrin brukar man tala om att en depression leder till kris, men den ger också möjlighet till utveckling. Är det så att krisen även kan ha en andlig dimension? Kan den leda till Kristus?

Trösta varandra

Den värld vi lever i är full av nöd. Sjukdomar, lidande och bekymmer av olika slag möter oss alla mer eller mindre. Vad har jag att komma med till en sörjande? Hur kan jag trösta?

Saliga – är de som sörjer

De sitter där på berget. De sörjer. De sörjer tillsammans över läget i folket – och sin egen del i detta. Samtidigt har var och en sin smärta. En har nyss mistat sin maka. En annan tänker på sin bror som ligger sjuk därhemma. En tredje plågas av osämjan i släkten. De har klagat och ropat: ”Gud upprätta oss, låt ditt ansikte lysa!” ”O, att du lät himlen rämna och kom hit ner!” (Ps. 80:4, Jes. 64:1.)

Förtrösta på Gud under motgång och lidande

En regnig novemberdag samlades ett trettiotal personer på missionsgården Strandhem utanför Örkelljunga för att höra Henrik Gustavsson tala över temat ”Att förtrösta på Gud  – under motgång och lidande”. Till Liv bad Henrik sammanfatta föredragen och Helena Weberup att efteråt ställa några frågor.

Nåd utöver nåd

Av hans fullhet har vi alla fått, nåd utöver nåd (ur Joh. 1:14–18). Är det en skam att be om nåd? Ja, bakom ligger ju alltid någon form av misstag eller brott. För den stolta människan är det alltid svårt att be om nåd. Då måste man erkänna fel. Men… Läs hela artikeln »

Orättvisor

”Varför ska just jag …? Det är orättvist!” Alla som fått förmånen och ansvaret att uppfostra barn känner säkert igen den inledande refrängen. Men också sedan vi kommit upp i åren fortsätter vi att nynna på den här strofen. Låt vara i lite mer polerad och förfinad form, men grundtonen… Läs hela artikeln »