Kategori: Maj 2000

Bönens arbete – om välsignelsen av bönekamp i vardagslivet

Herre, lär oss att be… Det var på denna lärjungarnas begäran som Jesus lärde dem bönen ”Fader vår” (Luk. 11:1– 4). De hade en gång varit tillsammans med Jesus på en plats, när han bad, och genom närvaron av bönens Ande märkt att det finns en utomordentlig kraft och nytta… Läs hela artikeln »

Varför bjuda in till ett nytt Linköpingsmöte?

Det är Oasbladet som inför det planerade mötet L 2000 den 11 och 12 november ställt frågan till biskop Bertil Gärtner och även gett Till Liv tillstånd att publicera hans svar.

”Han är min sång och min glädje” – från årets körläger på Falketorp Missionsgård

Det är något speciellt med de körläger som vartannat år anordnas på Vikbolandet. De samlar folk som har ett gemensamt glädjeämne och intresse och som verkligen vill sjunga. Man åker ofta lång väg efter en hel arbets- eller skolvecka, lagom trött, men ändå otroligt peppad och inspirerad att hugga in… Läs hela artikeln »

Öppet forum

Vad lärde våra fäder? ”Utanför kyrkan ingen salighet”. Denna tes, formulerad av den romerska kyrkan, utgör en sammanblandning av den synliga och den osynliga kyrkan. Kanske utgör den bakgrunden till att frågan om kyrkotillhörighet blivit så kontroversiell. Bibeln lär mycket om församlingen men ger ingen direkt anvisning om viss kyrkotillhörighet…. Läs hela artikeln »

Uppstånden på tredje dagen enligt Skrifterna

När Paulus predikade evangeliet för dem som bodde i Korint, koncentrerade han sig till ”det allra viktigaste”, sammanfattat i orden: ”att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna” (1 Kor. 15:3–4). Budskapet är av oerhört stor vikt. Aposteln… Läs hela artikeln »

Hur leder Gud?

Det förekom att människor som sörjde hade en skål i vilken de lät sina tårar rinna ned. Nu vill David att Gud ska hålla fram skålen för hans tårar – det är ju Gud som låter det ske som sker! Men på samma gång är detta Davids trygghet. Han förstår inte varför Gud leder som han gör, men han håller fast vid att han är i Guds hand.

Redaktören

Ett nytt nummer av Till Liv. Det skulle innehålla 24 sidor; det blev 32. Bjuder vi på för mycket text? Vi förstår om en och annan läsare tycker det. Alla drabbas ibland av läsleda. Vem orkar med all den information, underhållning och reklam som dagens informationssamhälle proppar oss fulla med?… Läs hela artikeln »

Det som förändrar allt

Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna. Luk. 24:25–27. Två män vandrar modfällda och bedrövade från Jerusalem mot Emmaus uppståndelsedagens eftermiddag. Det som hänt den senaste veckan är för dem helt ofattbart. De hade följt och satt… Läs hela artikeln »

Vatten till liv

Har du någon gång tänkt så här, när du öppnat vattenkranen för att dricka eller för att duscha: ”Det är ju för väl att det finns vatten!” Nej, jag tror att vi över huvud taget inte reflekterar över detta, utan när vi öppnar kranen förväntar vi oss att klart, friskt… Läs hela artikeln »