Kategori: September 2006

Vad är nödvändigt?

Vem kan med sitt bekymmer lägga en enda aln (ca 60 cm) till sin livslängd? Matt. 6:27 Det är många saker som vi anser nödvändiga men som skapar många bekymmer och gör livet svårt för oss. Hur det ska gå med ekonomin och mitt uppehälle, eller med min framtid? Vem… Läs hela artikeln »

Jag är Herren, din Gud…

Det sjunde budet: Du skall inte stjäla. Ja, så talar Gud till oss. Han vet hur vi blir frestade. Han vet hur det är i nöden. Han vet hur en människa kan känna och tänka när ekonomin har rasat för henne. När hon ängslas för hyran. När hon måste tänka… Läs hela artikeln »

Självständighet och ansvar – med mycket bön

I Peru har ELM sedan 1994 bedrivit stadsmission vid landets nordkust. Det är nu dags att lämna över ansvar och uppgifter till nationella medarbetare. Men missionärerna fortsätter att bidra med undervisning och ge en hjälpande hand när så behövs.

Kärlekens medlidande

Erfarenhet av Guds barmhärtighet och kärlek är det som kan motivera oss att visa verklig barmhärtighet mot varandra. Ja, då är vi till och med skyldiga att ge vårt liv för våra bröder.

Vårt hem ska vara en missionsstation

Höga Kustens natur är slående vacker – höga berg och röda stugor speglar sig i havsvikarna utanför bussfönstret. När skylten med Docksta dyker upp, är jag den enda som letar efter stoppknappen. Lars Hansson möter upp med bil och vi åker rätt in i skogen. Där bor han och Helena i… Läs hela artikeln »

Jesus helar hela människan

Berättelsen om den lame mannen har mycket att lära oss:  viktiga vänners omsorg och förbön för den sjuke, Jesu gudomliga helande och hur han ser mannens  viktigaste behov.

Stamcellsforskning – men inom bestämda gränser

Den svenska debatten om stamcellsforskning vaknade till liv igen nu i sommar. Den somnade in efter riksdagsbeslutet den 2 februari 2005, då alla partier utom kristdemokraterna beslöt att mänskliga embryon skulle få skapas, användas och förstöras i forskning. I första hand bereddes vägen för kloning. Artikeln ger oss en inblick i vad stamcellsforskning handlar om – och om dess möjligheter och risker.

Använd av Gud

Den förmåga vi har, den kommer från Gud (ur 2 Kor. 3:4–8). Har du någon gång blivit tillfrågad om du vill hjälpa till i något kristet sam­manhang? Var din första tanke: Ja, absolut vill jag det! Visst, det går väl bra! Eller var det kanske mer tveksamt: Jag måste titta… Läs hela artikeln »