Etikett: Händelser som påverkat kristenheten

Vad är Lausanne?

I Lausanne 1974 enades kristna ledare från många länder – utifrån en tilltro till Bibelns auktoritet som Guds sanna ord – om ett gemensamt dokument, Lausannedeklarationen. I Kapstaden i Sydafrika hölls 16–25 oktober i år den tredje Lausannekongressen.

Väckelse ger väckelserörelser

”Väckelsen är eldslågan, som flammar upp i döda själar. Elden bränner i bröstet, syndaren känner ett styng i samvetet. På en gång orolig och gripen frågar han: Vad skall jag göra? Och Anden svarar med att upplysa om syndens allvar och Kristi gränslösa barmhärtighet.” Så skriver Bo Giertz i sitt… Läs hela artikeln »

Upplysningen på 1700-talet

Framstegen inom naturvetenskapen i slutet av 1600-talet utgjorde en grogrund för ett ifrågasättande av kristen tro, men framför allt av kyrkliga och andra auktoriteter. Genom upplysningen på 1700-talet fullbordades framväxten av tanken på det egna förnuftet som tillräckligt. Denna hållning påverkar starkt kyrka och kultur än i dag.

Reformationen – en förnyelse av kyrkan i Europa

Staden Worms i Tyskland, år 1521. Han stod där ensam. Framför den unge mäktige kejsaren. Framför furstar och bis­kopar och adelsmän. Han hade blivit anmodad att ta tillbaka sådant han sagt och skrivit i flera år nu. Åklagarna hade lagt fram hans skrifter på bordet. ”Är det dina skrifter? Tar du tillbaka?” Till slut svarade han. ”Ja, det är mina skrifter. Jag kan inte ta tillbaka om ni inte med Skriftens ord eller klara förnuftsskäl kan visa mig att jag har tagit miste. Här står jag och kan inte annat. Så hjälpe mig Gud. Amen.” När han kommit tillbaka från mötet inför kejsaren, Karl V, och mötte sina vänner på värdshuset berättas det att han jublade och sträckte armarna mot himlen: ”Jag är igenom, jag är igenom.” Mannen hette Martin Luther. Vi är mitt inne i Reformationen. Vad var det som höll på att hända?

Den stora schismen år 1054

Konstantinopel 1054. Kardinal Humbertus är rasande. Han har fått påve Leos uppdrag att resa ända till Konstantinopel – och vilket mottagande! Det där våpet till patriark borde veta sin plats när själva Rom låter sig representeras här. I stället har han mage att komma med den ena beskyllningen efter den andra mot den heliga romerska Kyrkan. Måttet blev rågat när patriarken Kerularios hetsade den unga bulgariska kyrkan mot Rom och anklagade påven själv för kätteri!
Nu går kardinalen raka vägen till Hagia Sofia, Österns för­nämsta kyrka, en gång byggd av kejsar Konstantin själv. Han går med sitt romerska följe upp till högaltaret och placerar där bannlysningsbullan han fått från påven.
Förskräckta präster ilar ut från kyrkan, och snart är den förfärliga nyheten ute i hela Konstantinopel. Folket går hotfullt emot kardinalen och hans män, så att de nesligen måste fly från staden. Patriarken Kerularios talar till folket:
– I dag har den heliga ortodoxa tron blivit smädad. Den vargen Humbertus har burit förödelsens styggelse in i det allra heligaste. I denna stund lyser jag påven och Roms kyrka i bann. Snart kommer vi att sammankalla en synod som skall stadfästa detta beslut.