Etikett: Kvinnliga präster

Svenska kyrkan under 1900-talet

Det är lätt att tänka sig Svenska kyrkans historia under 1900-talet som ett ständigt fortgående förfall. Det ligger naturligtvis något riktigt i detta. Men det finns likväl två saker som man ska ha fullt klara för sig: Allt stod inte väl till år 1900. Allt har inte blivit sämre under 1900-talet.

Från konventikelplakat till kvinnliga präster

År 1858 avskaffades konventikelplakatet som hade införts 1726. Det hade tillkommit för att förhindra icke-auktoriserade andliga sammankomster, ”konventiklar”, i hemmen.
Hundra år senare, 1958, efter en aggressiv kampanj i massmedia och diskreta men ganska hotfulla påtryckningar från staten, beslutade Svenska Kyrkan genom sitt kyrkomöte att införa kvinnliga präster. Mellan dessa båda beslut ligger det bara ett sekel – men det känns som två olika världar!
Vad hände egentligen under denna period, från mitten av 1800-talet fram till mitten på 1900-talet? Varför hände det? Och inte minst: på vilket sätt har utvecklingen då påverkat vår situation i dag? Det skall vi försöka belysa i denna artikel.

Kyrkan och samvetsfriheten

Artikelförfattaren, som är jurist, väcker frågan om inte förföljelsen av s.k. kvinnoprästmotståndare avslöjar ett oacceptabelt förakt för det okränkbara.

Dags att tänka om i ämbetsfrågan?

Vilka uppgifter ger Bibeln man och kvinna inom och utanför församlingen? Även bibel- och bekännelsetrogna andliga ledare finner gränsdragningen svår i praktiken. Diskussioner förs och utredningar pågår. Till Liv har bett Boris Sandberg, teolog och missionsdirektor inom Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, att ge sin syn på problem och lösningar kring ”ämbetsfrågan”.

Att kasta eller inte kasta pärlor

Kan det gå i 200 kilometer i timmen nu? X-2000 susar fram söderut genom Sverige. Mannen som har platsen vid fönstret har suttit fördjupad i en bok och sedan sovit ett bra tag. Nu kan det inte vara så långt kvar till hans tågbyte. Han bryter tystnaden.