Författare: Peter Henrysson

Feminism och moderskap

PETER HENRYSSON • Risken med en stark betoning av en aspekt av Guds skapelse, samhället i socialismen, pengarna i kapitalismen eller kvinnan i feminismen är att andra viktiga dimensioner av det mänskliga livet hamnar i skymundan. En överbetoning av en del av tillvaron kan lätt förvrida helhetsperspektivet eller till och med göra oss blinda för andra sidor av skapelsen, som inte ligger direkt i fokus.
Denna artikel söker rikta strålkastarljuset på en eftersatt och ibland till och med föraktad sida av det kvinnliga, nämligen moderskapet. Kan det också utgöra nyckeln till förståelsen av en biblisk syn på förhållandet manligt – kvinnligt?

Ledare: Rättvisa och kärlek i verkliga livet

PETER HENRYSSON • Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. (5 Mos. 6:6)

Ledare: Reformationsjubileum 500 år

PETER HENRYSSON • Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt! (Jos. 1:8)

Luther och kallelsen

PETER HENRYSSON • Vår sekulära omgivning utövar ett mycket starkt tryck för att hålla genuin kristen tro i schack – och för att förhindra dess påverkan på tänkande och attityder i viktiga frågor som gäller ekonomi, arbete, familj, sexualitet eller kön. Tron trängs mycket medvetet in i ett litet tillvarons hörn för andakt och inre uppbyggelse. Och de troende låter det i stor utsträckning ske utan att påtagligt motstånd görs. Därför hör vi också allt mera sällan – även i lutherska sammanhang – om Luthers bibliska undervisning om arbete, familj eller överhet. Denna artikel är baserad på ett föredrag som hållits bland annat på en temadag med anledning av reformationsjubiléet (500 år) under ELM-BV:s årskonferens i juni 2017 – just i syfte att motverka samhällets marginaliserande krafter i förhållande till kristen tro i offentligheten vad gäller yrke och kallelse.