Kategori: April 2015

Rädd för islam?

Vi lever i en tid då många upplever en rädsla för religionen islam. Är den befogad? Hur ska vi – som kristna och som medborgare – se på islam utan att hamna i antingen godtrogenhet eller islamofobi?

Vad är det som byggs upp?

Jakob, Jesus bror, citerar ett ord ur Amos för att bekräfta att hedningarnas omvändelse var en profetisk uppfyllelse. Den var återuppbyggnaden av Davids fallna hydda. Men när vi läser orden i Amos är intrycket snarare att de handlar om Israels militära erövring. Hur läste egentligen de första kristna Gamla testamentet?

Orden som ingen kunde glömma

Jesus ord på korset var inte många, men de uttryckte hans förtvivlan och törst såväl som hans omsorg och djupa tillförsikt. Än i dag talar de medkänsla och hopp in i människors liv.

Indien – på Guds hjärta

Indien är annorlunda, inte bara i jämförelse med Sverige, utan också jämfört med andra delar av världen där ELM bedriver missionsarbete. Men skulle vi trots dessa skillnader kunna göra en insats i landet och i kyrkorna? Erik J. Andersson var med i en delegation som besökte Indien i februari.

Att inte duga

Man hör ofta att ”Du är värdefull, du duger” – men när man inte känner så? Är det sant eller inte?

Alltid med oss!

”VAR ÄR MIN MÄSTARE?” Det var den fråga som for genom Marias huvud den här dagen.

En flammande låga – om en växande förening

En del missionsföreningar upplever motgångar och sjunkande medlemstal. Andra har sista åren haft mer vind i seglen och fått se verksamheten blomstra. Vi besökte Evangelisk Lutherska Föreningen (ELF) som håller till i Kapellet i Kristianstad för att höra om hur de satsat och vuxit.