Kategori: Maj 2015

ELM och samkönade relationer

Frågan om vigsel för samkönade par splittrar kyrkorna i vårt land i dag. Till Liv har bett missionsledare Erik Andersson förklara hur
man resonerar inom ledningen för ELM och fundera över frågans själavårdsmässiga svårigheter.

Nycklar till att förstå gåvorna

På pingstdagen utgjöts den helige Ande och uppenbarade sig i andliga gåvor. Än i dag utrustar han sin kyrka på många olika sätt. Men vad är syftet med gåvorna? Och hur ska de användas? Om detta undervisar här en präst och kyrkoledare från Etiopien.

Hemgruppen – en gemenskap som bär

Att vara med i en hemgrupp kan vara en stor välsignelse. Men det är viktigt att ha en struktur och söka hitta ett material som fungerar. Till Liv har träffat en präst som gjort bibelstudiematerial till sin hjärtesak.

När barnen lämnar Jesus

IBLAND NÄR FÖRÄLDRAR BERÄTTAR om vad deras barn numera gör sitter några tysta. Deras barn går inte på bibelskola och är inte ungdomsledare.

Nya tider i Peru

Missionssekreteraren, och tidigare perumissionären, Helene Koefoed-Jespersen ingår i den kommitté som under en övergångsperiod arbetar med att tydliggöra kyrkans ledarskap över missionsarbetet i norra Peru. I gruppen finns också två representanter för Iglesia Evangélica Luterana de Chiclayo och en från World Mission Prayer League.

Be utan att tröttna – till honom som aldrig tröttnar

JESUS BERÄTTAR EN LIKNELSE för att visa att vi alltid borde be, utan att tröttna.

Att tvingas lita på Gud

Erik Hector avslutar sin tjänstgöring efter tolv år på Café Engel. Mycket vatten har hunnit rinna under broarna. Hur har det varit att jobba på caféet och hur har han sett på sin uppgift? Linus Månsson har träffat honom.

Han fann mig

SÅ SITTER JAG HÄR IGEN i 66-årige Luis Vertiz hus. Luis, eller Pichin som han kallas, sprang av en ’slump’ ihop med min amerikanska kollega Henrik för snart ett och ett halvt år sedan.