Etikett: Vila

Höghastighetssamhällets baksida

Varje morgon, samma tid, gick pastorn till fönstret och tittade på tåget, som rullade förbi. Hans familj började snart undra och frågade om orsaken till detta.
– Jag tittar på loket och vagnarna varje dag, för det är det enda som rör sig i min
församling utan att jag skjuter på.

Han låter mig vila

Vila är en gåva från vår Skapare. Det borde inte förvåna oss att Sverige är trött och stressat. En välsignelse som Sverige förlorat är vilodagen. Gud har själv konstruerat sjudagarsveckan och avskilt var sjunde dag för vila.

Vilan i Gud

Hela mitt lilla jag kan hållas uppe, hjälpas och få kraft genom något som jag har inom räckhåll – Guds ord.

Arbete och vila

I Förra numret beskrev Anders Månsson arbete och vila med utgångspunkt
från Guds existens och väsen och människans uppgift i skapelsen. Vilka förändringar medförde syndafallet? Hur bör en kristen se på arbetet och
vilan? Det är dessa frågor som tas upp i denna avslutande del.

Arbete och vila

Utgör arbete och vila ett motsatspar eller kompletterar de varandra? Vad bestämmer vår uppfattning om arbetet och vilan – tidsandan, fackföreningsideologi eller personliga preferenser? I denna och en följande artikel definieras arbete och vila utifrån bibliska utgångspunkter.