Kategori: April 2001

Ny ungdomssekreterare

Sedan lite drygt en månad tillbaka har Janna Sjödahl börjat som ungdomssekreterare för KUS. Hur gammal är du, och vad har du gjort tidigare? Jag är 23 år och har sysslat med olika saker varje läsår sedan jag slutade gymnasiet. Jag har varit au-pair i USA, gått bibelskolan på Strandhem,… Läs hela artikeln »

Äktenskapet i dag – kris och förnyelse

I en tidigare artikel har vi sett på krisen för äktenskapet i vår tid. Nu frågar vi: Finns det en väg ut ur krisen? Kan det bli en förnyelse?

Kristi kropp och blod till syndernas förlåtelse  

När en sak blir föremål för missbruk och förvanskning leder det ofta till att också det goda bruket ställs i dålig dager och misstänkliggörs.

Saxat och utblickar- från olika tidningar

Den oevangeliserade världen krymper I WMPL Newsletter 2/01 skriver den amerikanske missionsdirektorn Chuck Lindquist att antalet onådda människor under år 2000 minskat med ungefär fyra miljoner. 1 630 miljoner har ännu inte nåtts av evangeliet. Men många dör utan att vi hinner nå dem. Lindquist menar att det kunde se… Läs hela artikeln »

Intervju med Johan Kalin, bibelskoleelev från Vetlanda

Varför valde du att läsa på Strandhem? Jag konfirmerades på Åhus Missionsgård 1995 och hade då Lars Artman som konfirmandpräst. Jag minns den kristna gemenskap jag då fick uppleva. När Lars i slutet av augusti i fjol ringde och talade om att det fortfarande fanns plats kvar på bibelskolan, bestämde… Läs hela artikeln »

Att rustas för livet – välkommen tilll Strandhems Bibelskola

I mer än 25 års tid har Strandhems Bibelskola fått vara med och forma flera hundra unga människors liv. Många har valt att direkt efter avslutade gymnasiestudier avsätta en eller två terminer på denna mycket vackert belägna bibelskola. Andra har hunnit se lite mer av livet både i och utanför Sverige, innan de kommit till Strandhem. Åtskilliga vänskapsband har knutits för livet.

Korsets själavård

Vi ser kors på kyrkor, i hem, på böcker, på flaggor, på gravstenar, som smycken… Vi ser kors av trä, metall, keramik, guld, silver, sten och tyg. Ändå måste vi fråga oss: Ser vi verkligen korset? Känner vi till korsets mening? Ser vi korsets förbannelse, korsets skönhet, korsets välsignelse och vårt behov av korset?

Fattig för vår skull

Ni känner ju vår Herres Jesu Kristi nåd. För er skull blev han fattig, han som var rik, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. 2 Kor. 8:9. Bön: Helige Ande, hjälp mig att tro och ta emot rikedomen från Gud. Jesus Kristus var rik. Det är sant… Läs hela artikeln »

Ett mål – ett namn – en organisation

Nyligen har Fyra AU – arbetsutskotten från organisationerna MBV, ELMsv, NSM och KUS – varit samlade för gemensamma överläggningar. Detta forum träffas en gång per år för att dryfta gemensamma angelägenheter. Ett ämne som varit uppe de senare åren – faktiskt första gången redan  1996 – är frågan om vår… Läs hela artikeln »

Redaktören

Om detta nummer Aprilnumret av Till Liv kommer i år ut i passionstid. Vi följer och minns då på ett särskilt sätt Jesus i hans lidande och död. Vi anar vad vår eviga räddning kostade Guds Son. Att Guds nåd hade ett mycket högt pris. Men för oss är den… Läs hela artikeln »