Kategori: Juli 2012

Lycklig inuti

På ett hem för handikappade barn i Indien mötte jag tioåriga Pusbama. Flickan saknade många av de funktioner som vi menar gör livet värt att leva. De tunna benen och armarna hängde livlösa. Mycket annat i Pusbamas tunna kropp verkade också vara ur funktion. Helt utmärkt fungerade dock de muskler… Läs hela artikeln »

Tankar efter ett årsmöte

När man kommer hem efter ett årsmöte får man ofta frågor om vilka beslut som tagits och vilka frågor det uppstått diskussion omkring. Och sådant förstås viktigt. I en demokratiskt uppbyggd organi­sa­tion är årsmötet väldigt viktigt. Samtidigt, när jag reflekterar några dagar efter årsmötet, är det annat tankarna fastnar för…. Läs hela artikeln »

ELM-BVs årsmöte

ELMs årsmöteshelg på Vikbolandet innebar många goda möten och samtal, många goda beslut och många goda visioner att ta med i många böner framöver.

Från tystnad till befrielse

DAVID TEG. Han teg inför folket i Jerusalem. De hade hört att Bat-Seba mist sin man i kriget, och att kungen sedan hade tagit henne till sin hustru. David visste hur det egentligen hade gått till. Han hade begått äktenskapsbrott med Bat-Seba och när hon blev med barn hade han… Läs hela artikeln »

Vem är jag?

Människans sexuella identitet har på många sätt blivit en huvudfråga i dagens samhälle och i den allmänna debatten. Men vilken är min djupaste identitet?

Sambos eller gifta?

I kristna sammanhang lyfts ofta äktenskapet fram som något bra. Varför?

Bön om omvändelse för Sverige

Nationaldagen den 6 juni firade min hustru Sonia och jag i år i vackra Hassela, sex mil från Hudiksvall. En lokal eldsjäl i Hassela, kyrkoherde emeritus Karl Åkerblom, har under många år drivit en insamlingskampanj för att finansiera ett kors, 30 meter högt och 14 ton tungt, som nu står… Läs hela artikeln »

Bön i nöd

När ber vi? Under en tvåmånaders studie­resa om bön i Etiopien och Kenya blev skill­n­aden tydlig mellan Norden och Afrika.

Fem dagar hos kyrkan i Asmara

I november 2011 besökte Annika Ovander från EFS den evangelisk-lutherska kyrkan i Eritrea. Till Livs läsare får här ta del av hennes skildring av besöket i vår gemensamma samarbetskyrka.

Friskvård för äktenskapet

En äktenskapshelg kan vara både omtumlande och en nystart för kärleken.