Kategori: Juni 2004

Kampsituation och andlig ledarskapskris i Eritrea

Den 24 mars–1 april besökte MBV:s missionsföreståndare Eritrea. Han förmedlar några intryck från landet och förhållanden som råder för de två lutherska kyrkorna: den Evangeliska Kyrkan (ECEr) och den Lutherska Kyrkan (LCEr). Ett nära samarbete leder nu troligtvis till en sammanslagning, etableringen av den Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Eritrea.

Fascinerande skildring av svensk-eritreansk kyrkohistoria

Bakgrunden till och framväxten av en luthersk kyrka i Eritrea, 1911–1932: eritreansktsvenskt initiativ Alazar Menghestu  HUR GICK DET egentligen till när MBV:s missionsarbete i Afrika började? För att besvara den frågan har man hittills i princip varit hänvisad till två slags källor: Dels till gamla nummer av BV:s Missionstidning resp…. Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Fyra frågor till två predikanter Predikantkåren i MBV har utökats: Henrik Åström och Jakob Birgersson har båda svarat ja på kallelsen att vara predikant.Vid MBV:s årsmöte i Stockholm i juni kommer de att delta i en välsignelsestund, särskilt anordnad för dem. HENRIK, 23, bor i Vännäs tillsammans med sin danskfödda… Läs hela artikeln »

ELMsv:s årsmöte 14 och 16 maj 2004

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Med dessa ord inledde föreningens ordförande Bertil Henriksson ELMsv:s årsmöte i Roseniuskapellet i Bjärnum. Det var ett årsmöte som, utan att sakna de ordinarie tillbakablickande… Läs hela artikeln »

Jag ropar till Gud

Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig (Ps. 50:15). JESUS,TACK ATT DU hör min bön! Tack att du har sagt att jag får åkalla dig i nöden och att du ska hjälpa mig på sådant sätt att jag inte kan låta… Läs hela artikeln »

Slösar Gud?

Liknelsen om såningsmannen handlar om själva meningen med att Jesus talar i liknelser: Gud talar till alla. Alla får höra Ordet. Säden sås överallt, på all mark
– inte bara där den förväntas bära frukt. Det visar på ett gudomligt slöseri, en ofattbar kärlek. Och Gud fortsätter att så över hela jorden och vi har hans
Ord rikligt ibland oss. Men hur tar vi emot det? Förstår vi Guds rikes hemligheter? Läs gärna liknelsen i Luk. 8:4–18!

Andens gåvor – våga ta emot, till varandras hjälp

I dopet fick vi del av frälsningen och den Helige Ande som gåva. Om vi lever i dopets nåd är vi nu Kristi kropp här på jorden. Då behöver vi utrustas med Andens gåvor – till hjälp i församlingen och för att Gud ska bli ärad.

Predikan på Pingstdagen av aposteln Petrus

Evangelisten Lukas berättar från Jerusalem: Lärjungarna är samlade till gudstjänst och de blir uppfyllda av den utlovade Helige Ande. Judar, som för högtidens skull kommit till staden från alla världens hörn, dras till gudstjänsten och de blir döpta. Då tar aposteln Petrus till orda, han som inte för så länge sedan förnekat sin Herre. Han talar, troligen första gången för utomstående, om Jesu död och uppståndelse. Men först måste Petrus förklara vad som just har hänt och som väckt så stor uppmärksamhet – läs hans predikan, den gäller även oss icke-judar!

Predikantutbildning

HÖSTTERMINEN 2001 startade kursen Teologisk distansutbildning. Kursen var tänkt som en utbildning/fortbildning för predikanter och blivande predikanter. Den arrangerades av MBV, ELMsv, NSM och KUS och gavs i samarbete med Församlingsfakulteten i Göteborg. Lärare kursuppläggning och litteraturlista har Församlingsfakulteten stått för. Kursen har löpt över sex terminer, där varje terminskurs… Läs hela artikeln »

Poppis med loppis

GUD ÄR GOD! Han visste precis hur länge vi behövde ha uppehållsväder! För det behöver man ha när det är loppis på Strandhem. Ända från det att de första ivrigt väntande sprängde målsnöret till dess att de sista nöjda kunderna lastat sitt möbelfynd på släpkärran var det fint väder. Den… Läs hela artikeln »