Kategori: Mars 2014

Vill Gud spy ut oss?

Vi är oftast försiktiga om vi någon gång skulle få anledning att kritisera någon. Vi är rädda för att ett alltför tillspetsat språkbruk inte skulle ge önskad effekt, utan snarare göra så att den andre inte lyssnar. Så inte Guds helige Ande som inte drar sig för att hota med att spy ut oss …

San Antonio – en församling med uppdrag

Vi fylls ofta av missmod och är nära att ge upp om föreningen eller församlingen minskar i antal medlemmar. Men det kan vända. Församlingen i San Antonio, Peru, ger oss inspiration och mod att trots svårigheter fråga Gud hur han vill använda oss – och göra allvar av den vision han ger.

Likgiltighet

Vart tog ungdomens brinnande engagemang vägen? Om likgiltigheten har fått grepp om oss har ofta även tron svalnat. och omvänt: när tron nytänds väcks också engagemanget åter till liv. I denna artikel ges nyckeln till att hålla likgiltigheten borta.

Kultur på gott och ont

Gud har skapat oss med kreativitet och gett oss förmågan att njuta. Som kristna får vi både bidra till kulturens olika uttryck och fascineras av dess skönhet och dramaturgi. Samtidigt får vi intresserat och kritiskt ställa frågor och bedöma olika yttringar.

Konsten att bedöma rätt

Många filmer har byggts upp kring temat ”kampen mot det onda”. Och nästan varje deckarserie handlar om hur de (mestadels) goda och rådiga poliserna ska hitta den ondskefulle gärningsmannen. Det hela avslutas vanligen med att en person åker iväg i polisbil till ett icke beskrivet, men underförstått rättmätigt straff. Det… Läs hela artikeln »

Befriande förkunnelse

Lag och evangelium är inte bara ett teoretiskt begreppspar. Det handlar om själva livet och hjälper oss till klarhet i många dunkla ögonblick.

Lurad!

Men ormen var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?” Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står… Läs hela artikeln »

Med hjärta för goda möten

Han har studerat både teologi och diakoni i Norge, varit ute i missionsteam och undervisat på bibelskola. Nu har Fredrik Smetana flyttat hem till Sverige igen med en längtan efter att få inspirera andra till mission. Vi får träffa en medarbetare med stor kunskap, men ödmjuk och varsam framtoning.