Etikett: Frihet

Frihetens magnetism

Kampen mot förtryck och för frihet kommer alltid att fascinera och dra människor till sig.

Är jag inte fri?

I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter står det: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Satsen är allmänt accepterad som en existentiell sanning. Men är vi verkligen födda fria? Bibeln beskriver människan på ett annat sätt: det som hon tror är en frihet är i stället en fångenskap – den verkliga friheten finns hos Jesus Kristus, i att vara helt beroende av honom.

Galaterbrevet

”Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst?” Galaterna har blivit grundlurade och kommit bort från Kristus. – Evangelium är nog bra men man måste också hålla lagen, har de s.k. judaisterna inbillat dem. Det är då aposteln Paulus skriver: ”Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.”

Förlåtelse och frihet

Från Christina (Christy) Buhl, en ung amerikansk missionär utsänd av World Mission Prayer League (WMPL), har Till Liv fått följande artikel som en hälsning från ungdomsarbetet i Chiclayo, Peru.

Sjung om studentens…

Crescendot från 300 nyblivna studenters strupar fyllde aulan. Det var ungdom, skönhet och förväntan. Även erfarenheten skulle få göra sin röst hörd vid denna skolavslutning. Den åldrande fysikläraren skulle föra dess talan. Han sade: Studenter! Fysikens lagar har Ni måst lyda, oberoende av mig, Einstein och Newton. Tyngdlagen har Ni… Läs hela artikeln »