Författare: Erik Andersson

Rosenius i Danmark och annan nyare roseniuslitteratur

ERIK J ANDERSSON • I ELM:s stadgar anges uttryckligen som en angelägenhet för ELM att ”bevara och förnya det evan­ge­liska arvet, särskilt Luthers och C. O. Rosenius undervisning”. Läsningen av Rosenius skrifter har säkert varit mer omfattande och intensiv i andra tider än i dag i vårt land. Detsamma gäller hänvisningar till Rosenius i förkunnelsen. Kanske är intresset för honom större i vårt grannland i sydväst, där han också haft en särställning bland väckelsens folk. En nyutkommen antologi, Rosenius i Danmark, recenseras här av tidigare missionsledaren Erik J. Andersson, som också ger en uppdatering beträffande vad som händer på Rosenius-fronten i Sverige.

Axel B. Svensson – barndom och bakgrund

ERIK J ANDERSSON • I takt med att vi ser både socialism och liberalism förlora i kraft och högtflygande idéer har förnyad uppmärksamhet kommit att riktas mot en mer anspråkslös konservativ idétradition. Intresset för vad vi kan lära om oss själva från historien och av dem som gått före kan vara på uppåtgående. För vår del kan det innebära ett nytt intresse för vad och vilka som en gång gav upphov till ELM/BV:s bildande. Tidigare missionsledaren Erik J Andersson berättar här om en ledargestalts bakgrund och uppväxt, nämligen redaktör Axel B Svenssons.

Utlandsmissionen i fokus

ERIK J ANDERSSON • ELMs nyligen avgångne missionsledare Erik J Andersson sammanfattar utvecklingen av ELMs missionsarbete i utlandet under en tioårsperiod. En lägesbestämning görs i förhållande till den tidigare sekellånga verksamheten. De senaste åren har inneburit ett avstamp också inför kommande års missionsarbete och utmaningar som innebär både kontinuitet och förnyelse i arbetet.

Astrid Lindgren och kristendomen

Astrid Lindgrens författarskap är en självklar del av det svenska kulturarvet. Vi möter i hennes berättelser åtskilliga bibliska och kyrkliga referenser. Men ville hon själv förmedla en kristen livsåskådning genom det hon skrev?

Tragiken blev en kallelse

Klockan 07:07 söndagen den 2 april får SOS Alarm ett samtal om att en buss har vält på E45 strax utanför Sveg i Härjedalen. Bussens passagerare var elever och lärare i Skene där Göran Landgren är kyrkoherde.

Luther, reformationen och missionen

ERIK J ANDERSSON • För en organisation som i sitt namn kopplar ihop orden Luther och mission är förstås frågan om förbindelsen mellan de båda intressant. Man har menat att Luther haft lite att säga om mission, men senare tids forskning har nyanserat bilden. I denna artikel ska missionstanken under reformationen och under lutherdomens två följande århundraden undersökas.1

Lidande på gott och ont

En kristen kan drabbas av ett annat lidande än det som vi alla måste utstå – efterföljelsens lidande. Detta ser i dag olika ut i Mellanöstern och i vårt land men vi behöver alla fundera över hur vi kan förbereda oss på och ta emot detta lidande.

Kyrka, mission och pengar – några bibliska perspektiv

ERIK J ANDERSSON • I början av 2017 fördes samtal inom ELM:s styrelse och Nämnd för Utlandsmission, och med representanter för Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka, om de ekonomiska sidorna av kristen verksamhet. Artikelförfattaren vidareutvecklar här ett bidrag till samtalet om de bibliska principerna kring kyrka, mission och pengar.

När ras Tafari besökte Sverige

I mitten av 1920-talet gästade ras Tafari Sverige under en resa i Europa. Orsaken var uteslutande kärleken till de länder som sänt missionärer till Etiopien.

Att se lite bättre

Efter sex år hemma i Sverige kom Erik Andersson tillbaka till Peru i höstas med samma glasögon som när han lämnade landet. Hem kom han med förnyad syn på missionsarbetet och en klarare bild av vad som fått bestå, vad som är nytt och vad som fortfarande finns att göra. Och med nya glasögon.