Kategori: September 2007

Sommarmöte i Lund

Det ovanliga i år var att Sommarmötet hölls i en stad, i Lund – det vanliga att mötet var den tredje helgen i juli. Vädret var mest soligt, hur skulle det annars gått? Gud var där med sin nåd och välsignelse, och många människor var där. En del av dem berättar …

Enhet ger styrka

Ledarna för Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC), president Dawit Tufa och generalsekreterare Endale Awgichew, har under två månader besökt Sverige, Finland och Danmark. I juli fick ELMs missionsansvariga ett givande och öppenhjärtigt samtal med kyrkoledarna om Sverige, Etiopien och missionsuppdragets möjligheter och utmaningar.

Bär budskapet vidare

Lärjungarna, som nu tvingats lämna Jerusalem, blir Jesus-vittnen på nya platser. De predikar, utför under och döper. Paulus påbörjar sina missionsresor. Och förföljelsen börjar – men lärjungarna ber och Herren öppnar oväntade vägar!

Bot och bikt

Bot och bikt hör nära samman. Bot är ett gammalt ord för omvändelse och kommer av bota, rätta till. Synd är olydnad och avfall från Gud, men Gud kallar sitt folk att vända om till honom. Gud förlåter i kraft av Jesu försoningsblod: Om vi bekänner våra synder, är han… Läs hela artikeln »

Saliga – är de som skapar frid

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem: Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.

En vandring in i förlåtelsens livsluft

Mycket i livet kan snärja oss – vi behöver bli befriade och helade människor. Jesus vill förlåta det onda vi är och gör, men också hjälpa oss att av hjärtat förlåta vår nästa. Hans förlåtelse ger liv och glädje.

Vägen framåt

Under semestern studerade jag ett par böcker som behandlar vår andliga historia: ”Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners historia under tiden 1911–1961” och den danske teologen Mik­kel Vigilius bok ”Ved evangeliets kraft”, som i höst kommer ut på svenska. ELM-BV har drygt två år bakom sig. Organisations­för­änd­ringen föregicks av mångårig planering och intensivt… Läs hela artikeln »

Besök på Missionsgården Fridhem

Vi hade fått en bra vägbeskrivning: Kör förbi Vännäsby och mot Vännäs. Följ skylten ”Vännäs Läger” och kör förbi Liljaskolan. När vi kommit så långt såg vi bland annat fyra solgula, vackra byggnader samt skyltar om vandrarhem och missionsgård.

Enheten i Kristus

Gör min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne (ur Fil. 2:1–5). Vi deklarerar i den apostoliska trosbekännelsen vår tro på bland annat ”en helig, allmännelig kyrka …”. I den nicenska trosbekännelsen skärps formuleringen till ”en enda”. Uttrycket… Läs hela artikeln »