Etikett: Korsets tecken

Korset – segerns tecken

Jesus dog på ett kors. Det såg ut som ett nederlag men var en verklig seger. En seger som påverkar vår relation till människor i vår närhet, och till Kristus själv. Och en seger som är vår tröst
och vårt hopp inför döden.

Korset – hoppets tecken

Korset betyder olika för oss människor. För en Kristus-troende talar det om hopp medan det för andra endast står för sorg och död. Men – ”Livet vann, dess namn är Jesus”.

Korset att bära

Till livet hör att drabbas av lidande. Varför? Finns det något svar? Vi har en Gud som själv gått in under lidandet och som nu bär det tillsammans med oss. Till honom får vi överlämna oss – för att förverkliga vår kallelse och bli de människor vi är menade att vara.

Korset – enhetens tecken

Människors gemenskap med Gud och med varandra har skadats genom synden. Men korset drar människor till Gud, läker, upprättar och förenar – med himlen som mål.

Korset – ett kärlekens tecken

Gud har främst visat sin kärlek till oss genom Jesus Kristus och hans död på korset. Den kärleken kan vi ta emot, vila i och ge vidare – men också säga nej till.

Korset – försoningens tecken

Jesus knyter på korset ihop oss med Gud – han är vår enda räddning.
Korset manar oss också till att leva i bekännelse och i försoning med våra
medmänniskor. Då blir korset ett försoningens tecken, varje dag i våra liv.

Korsets tecken

Korset är avrättningsredskapet som blivit en positiv symbol och kanske världens mest kända varumärke. Något dåraktigt för många men samtidigt människans enda räddning.