Etikett: Kultur

Astrid Lindgren och kristendomen

Astrid Lindgrens författarskap är en självklar del av det svenska kulturarvet. Vi möter i hennes berättelser åtskilliga bibliska och kyrkliga referenser. Men ville hon själv förmedla en kristen livsåskådning genom det hon skrev?

Kultur på gott och ont

Gud har skapat oss med kreativitet och gett oss förmågan att njuta. Som kristna får vi både bidra till kulturens olika uttryck och fascineras av dess skönhet och dramaturgi. Samtidigt får vi intresserat och kritiskt ställa frågor och bedöma olika yttringar.

Öppet forum

Bejakande med vaksamhet – en replik Jag har fått möjlighet att ge ett kort genmäle till Jan Johanssons reflexioner med anledning av min artikel i nr 4 (Människans kulturuppdrag II). Johansson ger ett erkännande av mina principiella synpunkter och utgångspunkter. Hans reservationer gäller den praktiska tillämpningen. Tre möjligheter finns att… Läs hela artikeln »

Öppet forum

Vad lärde våra fäder? ”Utanför kyrkan ingen salighet”. Denna tes, formulerad av den romerska kyrkan, utgör en sammanblandning av den synliga och den osynliga kyrkan. Kanske utgör den bakgrunden till att frågan om kyrkotillhörighet blivit så kontroversiell. Bibeln lär mycket om församlingen men ger ingen direkt anvisning om viss kyrkotillhörighet…. Läs hela artikeln »

Människans kulturuppdrag

Hur ska vi som kristna förhålla oss till kultur? Att vara kristen innebär inte enbart att ha blivit frälst, att ha övergått från döden till livet, att ha fått syndernas förlåtelse. Det betyder också en kallelse till ett nytt sätt att leva, till det nya livet. Det är ett liv i… Läs hela artikeln »

Människans kulturuppdrag

Vilken bildkonstnär nöjer sig nu för tiden med att vara rätt och slätt konsthantverkare – utan anknytning till en eller annan märkvärdig -ism? Uttryck som ”kulturarbetare”, ”kulturprogram” etc. ger människor föreställningar om att kultur hör hemma i någon högre sfär, skild från det mödosamma vardagslivet. Men vad betyder begreppet kultur ursprungligen och i Bibeln ljus? Svar ges här i den första av två kulturartiklar.