Tagg: Mission i utlandet

Nybyggarliv i Etiopien

Två liter lim, i stället för femton? Och hur översätter man ”centurion”? Det gäller att vara mer lösningsorienterad än problemorienterad
som bibelöversättare i Etiopiens bergsbygd.

Peru – mer än bara Chiclayo? Ja!

I höst har representanter för ELM besökt Peru, bland annat församlingar
som ELMs missionärer varit med om att bygga upp.

Sportläger med Jesus

Det har i sommar varit ett sex veckor långt sportläger i Asella, anordnat av den evangelisk-lutherska kyrkan (EELC). Varje vecka deltog 30–40 barn.
ELM ordnade två olika resor från Sverige, där varje resa innehöll två veckor som ledare på sportlägret och en veckas rundresa i Etiopien. Den första resan gjordes i juli och den andra, som vi här får ta del av, i augusti.

Det finns en morgondag!

ELMs missionär Mattias Lindström har i nästan tre år arbetat som missionär i Chiclayo i Peru. Här träffar han Jorge och Shirley, två församlingsmedlemmar.

Tolv på nya uppdrag

I slutet av juni var det examen vid det teologiska seminariet i Asella, Etiopien. Det blev en glädjens dag!

Barnen från slummen

Bethesda Children Ministry är ett center som i snart tio år arbetat för gatubarn i Kenya – det finns nu i Ngata, cirka en mil från staden Nakuru. För några månader sedan fann de fler barn att hjälpa!

Ny kyrka i Harrar

Harrar i östra Etiopien har fler än hundra moskéer. Där har den evangelisk-lutherska kyrkan EELC just byggt en ny kyrka – för att evangeliet om Jesus Kristus ska kunna spridas.

Vittne i Chiclayo

Hur är det att vara missionär? Evangeliet ska predikas – men kan man göra det utan att först dela människors vardag?

Storsatsning på barn och ungdomar

I Asella i Etiopien har kyrkan startat ett projekt för att särskilt hjälpa utsatta och föräldralösa barn. Det pågår under terminerna då både logi och skola erbjuds och i sommar genom ett särskilt sportläger – för att nå ut med evangeliet. Vill du vara med och satsa?

Barn behöver förbön och bidrag

3000 barn lever på gatorna i Kenyas fjärde största stad, Nakuru. För snart tio år sedan öppnades centret Bethesda och ELM har i många år haft medarbetare där. Nu har DU chans att hjälpa några barn!