Etikett: Gamla testamentet

Kristus i GT

Under året som gått har vi i två artiklar behandlat hur Kristus är synlig i Gamla Testamentet. Här följer den sista i denna serie.

Kristus i GT

I katekesutvecklingen ställs frågan: ”I vilka tillstånd skall vi betrakta vår Frälsare?” Svaret lyder: ”I hans förnedring och upphöjelse.” Hos flera av Gamla testamentets personliga förebilder till Kristus framträder detta mönster tydligt.

Krigen och våldet i GT Hur kan Gud tillåta det?

Gamla testamentet är rikt. Vi möter en rad gestalter. Vi följer en spännande historia. Men samtidigt finner vi sådant som verkar stötande. Det gäller särskilt när vi läser om krigen. Hur kan Gud låta sitt folk strida? Det stöter oss.   Innanför skalet Men tänk om det är med detta… Läs hela artikeln »

Kristus i GT

Om Kristus står det skrivet i alla Skrifterna, det har Jesus själv visat. Han möter oss i direkta utsagor och personliga förebilder. Några exempel på detta ska ges i ett par kommande artiklar.

Hur läsa Bibeln?

Det kan omöjligen ske utan skada, skriver Martin Luther, ”om man med kallt förstånd och orena fötter liksom kliver in i Skriften som om den vore ett slags människoverk och härjar i den utan varje omdöme och utan vördnad”. Vad bör vi då särskilt tänka på när vi läser?

Trådar & förebilder

I detta nummer avslutar Gustav Börjesson sin artikelserie om sambandet mellan GT och NT. ”Kristus talar i hela Gamla Testamentet”, skriver Hugo Odeberg. Studera själv och sök förebilder till Kristus. Sådana finns i alla Skrifterna.

Om hur Bibeln hänger samman: Trådar & förebilder

Hur förhåller sig Gamla testamentet till det Nya? Är det förra något slags förstadium till det senare? Gör Nya testamentet det Gamla inaktuellt eller finns det något som binder samman Bibelns båda delar till en helhet? I detta nummer inleds en artikelserie av prosten Gustav Börjesson om sammanhanget i Bibeln.