Etikett: Rosenius

En ärlighet som står sig

En ärlighet som står sig

Väckelsepredikanten Carl Olof Rosenius (1816–68) lyckades nå in till människor på ett sätt som få andra förkunnare gjort. Magnus Persson berättar om vilken befrielse det varit att få möta en kristen författare med en sådan ärlighet och att samtidigt få omfamnas av hans rena evangelium.

Konferens förnyade intresset för Rosenius

”Grunden för lycka och frid” var temat då ett 80-tal personer samlades till Roseniuskonferens på Fridhem den 6 februari. Samtidigt var det barndag, så det var liv och rörelse på missionsgården. Är Carl Olof Rosenius Sveriges viktigaste teolog? Det menade Rune Imberg, som gav en intressant resumé av Rosenius liv… Läs hela artikeln »

En oväntad rikskändis

Det är i år 200 år sedan väckelsepredikanten och publicisten Carl Olof Rosenius föddes. Få andliga ledare i Sverige har fått sådant genomslag som han fick. Vi söker svaret på vad det var som gjorde honom så betydelsefull.

Kom som du är till Kristus!

C.O. Rosenius (1816–1868) har av många bedömts vara en av vårt lands mest betydande andliga ledare, inte minst med tanke på det stora inflytande han fått genom sin tidning Pietisten. Den rosenianska fromhetstraditionen (lågkyrkligheten), i vilken tidningen Till Liv står, har ett rikt arv att förvalta och hålla levande. Rosenius kunde förkunna det glada budskapet som få! Här följer ett avsnitt ur en av hans skrifter.

C.O. Rosenius – aktuell i dag?

  Carl Olof Rosenius ( 1816– 1868) var en centralgestalt i den evangeliska väckelse som drog fram över vårt land under  1800- talet.Genom sitt författarskap gav han god andlig föda åt väckelsens folk. Han var en av de mest lästa och mest översatta svenska författarna i Sverige under  1800- och … Läs hela artikeln »

C.O. Rosenius – aktuell i dag?

Carl Olof Rosenius (1816– 1868) var en centralgestalt i den evangeliska väckelse som drog fram över vårt land under 1800- talet.Genom sitt författarskap gav han god andlig föda åt väckelsens folk.

Axplock

Se upp med girigheten! ”Den har ett vackert utseende”, skriver Carl Olof Rosenius i skriften Vägledning till frid. En betraktelse att beakta i fastetider… Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland… Läs hela artikeln »

Från fäderna

”Guds kärlek som är i Kristus Jesus, vår Herre.” Med orden i Rom 8:39 om Guds kärlek i Kristus Jesus har aposteln Paulus låtit förstå, att han inte syftar på Guds allmänna kärlek, varmed Gud älskar och vårdar allt han skapat, utan på den höga förbundskärlek, med vilken Gud älskar… Läs hela artikeln »

Carl Olof Rosenius – det fulltoniga evangeliets förkunnare

Förra numret innehöll en artikel om Martin Luther som ”glädjens och frimodighetens teolog”. I detta nummer presenteras ytterligare en lärofader – Carl Olof Rosenius (1816 – 1868). Komminister Mats Giselsson har valt att ge en bild av Rosenius och hans teologi i den fingerade intervjuns form.   Redan år 1861… Läs hela artikeln »

Från fäderna

Att bedja i Jesu namn betyder i allmänhet och egentligen att bedja på grund av Jesu medlareförtjänst, att i bönen troende åberopa medlaren… Då Jesus uppmanar sina lärjungar att bedja i hans namn, tillerkänner han dem all sin förtjänst och värdighet. Han kläder dem i sin översteprästerliga prydnad och ger… Läs hela artikeln »