Etikett: Bibelstudium

Saul – kungen som kraschade

Saul tycktes ha alla förutsättningar för att bli en bra kung. Men i hans inre började ett förfall som än i dag skakar om oss som läser om hans liv.

Jesus är vinstocken

I det sista av de sju Jag Är-orden använder Jesus bilden av en vinstock som bär frukt. Liksom levande grenar hör till vinstocken så hör den som lever i gemenskap med Jesus Kristus till Kristi Kyrka. Beroendet är tydligt – endast den som blir kvar i Jesus bär frukt.

Ett nytt hjärta

Bibelns sätt att beskriva människan skiljer sig från det som vi i västerlandet är vana vid. Den använder normalt ordet ”hjärta” när det talas om människans planer, vilja och tankar – det handlar inte främst om hennes känsloliv. Och Bibeln talar dessutom om att människan behöver ”ett nytt hjärta”.

Jesus är vägen, sanningen och livet, Joh 14:6

Jesus gör oerhörda anspråk, anspråk som ingen annan gjort. Och det är inte tomma ord – det gäller våra liv!

Början till något nytt

Till Liv börjar nu en serie med bibelstudier över Apostlagärningarna. Ta fram Bibeln och läs avsnitten! Tänk dig att du är en av lärjungarna och är med i det som händer. Låt dig smittas av deras Jesus-glädje och missionsiver – samme Jesus och samme Ande är verksam ibland oss i dag.

Den levande tron – domen och räddningen

Här följer den tredje artikeln om Den levande tron utifrån Gamla testamentets första bok. Redan i det sjätte kapitlet i Bibeln läser vi att ondskan var så stor att Gud lät sin dom komma över människorna. Det blev en hård dom – men de som hade funnit nåd inför Herrens ögon blev räddade.

Den levande tron – kallelse och gensvar

Under våren publicerar Till Liv fyra artiklar om Den levande tron utifrån Gamla testamentets första böcker. Vi ska nu uppmärksamma två personer som vi annars inte brukar ägna så mycket tid, nämligen Kain och Abel. Dessa båda bröder var Adams och Evas söner, och vi befinner oss alltså i början av människosläktets historia.

Den levande tron – i Kristus Jesus

Under våren vill Till Liv publicera fyra artiklar om Den levande tron utifrån Första Mosebok.
Det är texter vi kanske ofta läst – men har vi förstått ordens djupa innebörd?

Kristus gör oss fria  – livet i frälsningen (III)

Rom. 1–8 handlar om synden – livet under lagen (1:18–3:20) rättfärdiggörelsen – nåden i Kristus, vad han gjort för mig (3:21–5:21) helgelsen – livet under nåden, vad Kristus gör i mig, om livet som kristen (6:1–8:39). Rom. 6–8 handlar om förutsättningen för en kristens liv (Rom. 6:1–7:6) kampen i den… Läs hela artikeln »

Kristus gör oss fria  – livet i frälsningen (II)

Rom. 1–8 handlar om synden – livet under lagen (1:18–3:20) rättfärdiggörelsen – nåden i Kristus, vad han gjort för mig (3:21–5:21) helgelsen – livet under nåden, vad Kristus gör i mig, om livet som kristen (6:1–8:39). Rom. 6–8 handlar om förutsättningen för en kristens liv (Rom. 6:1–7:6) kampen i den… Läs hela artikeln »