Etikett: Lidande

Vad får tron kosta?

Mats-Jan Söderberg, missions­föreståndare för Folk & Språk, berättar hur han kom till tro som 20-åring, och hur det kastade om hans liv.

Lidande på gott och ont

En kristen kan drabbas av ett annat lidande än det som vi alla måste utstå – efterföljelsens lidande. Detta ser i dag olika ut i Mellanöstern och i vårt land men vi behöver alla fundera över hur vi kan förbereda oss på och ta emot detta lidande.

Vad säger Jesus till kyrkan?

Detta är det andra bibelstudiet över sändebreven i Uppenbarelsebokens kapitel 2–3. Det handlar om sändebrevet till Smyrna. Läs gärna brevet i Upp. 2:8–11. Bibelstudierna är författade av Ingemar Rådberg. Bibelstudiet över det första sändebrevet publicerades i aprilnumret.

”Min nåd är dig nog”

Citatet är hämtat från Paulus, 2 Kor 12:12. Det ger uttryck för en viktig erfarenhet för en kristen.

Olycka och lidande i Guds hand

Vi lever i en värld där ondskan ofta gör sig påmind. Hur kan en god och samtidigt allsmäktig Gud tillåta det? Så har människor i alla tider frågat. Guds ord hjälper oss att förstå.

Hur leder Gud?

Det förekom att människor som sörjde hade en skål i vilken de lät sina tårar rinna ned. Nu vill David att Gud ska hålla fram skålen för hans tårar – det är ju Gud som låter det ske som sker! Men på samma gång är detta Davids trygghet. Han förstår inte varför Gud leder som han gör, men han håller fast vid att han är i Guds hand.

Gudsfruktan – att frukta och älska Gud

Det var alldeles tydligt för dem att det religiösa etablissemanget ogillade vad de gjorde. Vid åtminstone ett par tillfällen hade översteprästen och hans svurna strängt förbjudit dem att undervisa och vittna. Men apostlarna lydde dem inte – trots att de anade att utgången kunde bli dödlig. De var hellre trogna… Läs hela artikeln »

Barlast

En far och hans pojke skulle en gång vada över en strid flod. Pojken var ivrig att komma över. Skor, strumpor drogs av och byxbenen kavlades upp.