Författare: Anders Ek

Mission i profetböckerna

ANDERS EK • Missionsperspektivet möter redan i Gamla testamentet och blir särskilt påtagligt i profetböckerna. Det finns alltså en kontinuitet i Bibeln som inte gäller endast den utlovade Sonen, utan även välsignelse till alla folk och mission. Gäller denna även löftena till Abraham om ett stort folk och profeternas förutsägelser om återsamling av Guds utspridda folk? Och vilken plats har Guds folk i kallelsen till mission? Dessa frågor väcker och diskuterar Anders Ek i sin artikel, som tar sin utgångspunkt i en text från Sefanja bok.

Etik i en postmodern tid

ANDERS EK • I samhällsdebatten i dag finns en stor avsaknad av en konsekvent och filosofiskt grundad etik. Den postmoderna normkritiken erbjuder en berättelse om människan som svarar på människors frågor, men eftersom den inte grundar sig i en sann förståelse av människan leder den inte rätt. Kristenheten behöver både förstå samtidens etik och återupptäcka sin egen, menar artikelförfattaren.

En Gud som förklarar verkligheten

Vägen till en kristen tro är både intellektuell och personlig. Här berättar Anders Ek om hur han blev kristen och varför han fortsätter att tro att Gud finns och har visat sig i Kristus.

Vad är viktigast i livet?

Vi är inne i en tid på året då mycket ska hinnas med. Många saker som bidrar till hur vi önskar att advents- och jultiden ska vara trängs högst upp på att göra-listan. Men tar vi oss tid att stanna upp och tänka kanske mycket kommer i ett annat ljus.

Andlig radikalitet

ANDERS EK • Många finns som med längtan ber, och har bett, om väckelse. Och evangeliet förmår verkligen att väcka, skaka om och ge människor nya prioriteringar. När ett sådant uppvaknande sker blir den sunda teologin av stor betydelse, menar Anders Ek, ungdomssekreterare i ELU.

Utmärkt bibelguide sätter igång tankar

En guide till Kolosserbrevet och Filemonbrevet Bibeln idag Prästen Johannes Imberg har publicerat en bibelguide över Kolosserbrevet och Filemonbrevet. Upplägget är klassiskt, först en inledande beskrivning av bibelboken och därefter passager med kommentarer till korta stycken i bibeltexten. Varje avsnitt har en rubrik som fångar upp en viktig poäng i bibeltexten…. Läs hela artikeln »

”Agnus Dei” – påskläger i Åhus

Under påskhelgen arrangerade ELU påskläger med rubriken ”Agnus Dei” på Åhus Missionsgård. Lägret var välbesökt med över 70 deltagare och vi i ledarteamet fi ck mycket positiv respons. Många var tacksamma för undervisningen, inte minst för Johannes Imbergs och Hans Weichbrodts insatser. Vi tror att många av deltagarna har fått… Läs hela artikeln »

Hur ska Bibeln tolkas?

Att tolka Bibeln är en viktig och ibland krävande uppgift. Här ges några nycklar till att hitta en god förståelse av Guds Ord.

Varför vi måste våga predika om abort

MATS SELANDER • I nutida uppfattning beskrivs människans problem ofta så, att hon skulle vara offer för onda ekonomiska maktstrukturer, rasism eller en könsmaktsordning. Ovanligt är inte heller att fokus ligger på inre svårigheter som rädsla, dåligt självförtroende eller sår i det förflutna. Att påstå att det verkliga problemet skulle vara människans egen ondska och synd är inte längre självklart i kristna sammanhang. Men om det senare är Bibelns budskap och dessutom sant (!), är det då kärleksfullt att tiga om människans värsta brott – även om det kräver mod och beslutsamhet att tala? Mats Selander utmanar.

Oscar Ahnfelt – ett 200-årsminne

BÖRJE KARLSSON • En av 1800-talsväckelsens stora namn tillsammans med C.O. Rosenius och Lina Sandell är en skåning av prästsläkt,
Oscar Ahnfelt. Han är mest känd för sina sånger men verkade även som predikant i roseniansk anda i hela Skandinavien. I vårt grannland i sydväst blev han ”Rosenius” för danskarna och hade ännu större betydelse. Börje Karlsson tecknar här ett djupare porträtt.