Etikett: Ord till liv

Vi får vara barn till Gud – tack!

DEN HÄR VECKAN, veckan efter jul, kan vi på ett särskilt sätt fördjupa oss i detta att Jesus Kristus, Guds Son, har gjort det möjligt för oss att, genom tron på honom, fullt ut vara hans syskon och Guds älskade barn.

Den största segern

FRÅN SATELLITER KAN VI SE in i de nordkoreanska koncentrationslägren, dit omkring 80 000 av våra trossyskon har förts för att brytas ner och dö.

PSALTAREN 24 * Advents ingångspsalm

JESUS OCH LÄRJUNGARNA deltog i synagogans gudstjänst. Den är en gudomlig stiftelse, en gåva.

Ord till liv

Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan.

Med blicken mot målet

EVANGELIET PÅ DEN HELIGE MIKAELS DAG beskriver hur de sjuttio lärjungarna återvänder till Jesus med besked om stora framgångar i arbetet.

Jesus ber för oss

Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett. Joh. 17:9–11

Lägg ut!

JESUS TAR KLIVET UT I OFFENTLIGHETEN. Anden leder honom till hans barndomsmiljö och den undervisning han där ger får människor att häpna.

Be utan att tröttna – till honom som aldrig tröttnar

JESUS BERÄTTAR EN LIKNELSE för att visa att vi alltid borde be, utan att tröttna.

Alltid med oss!

”VAR ÄR MIN MÄSTARE?” Det var den fråga som for genom Marias huvud den här dagen.

Du står inte ensam i kampen

DEN VERKLIGHET SOM TECKNAS HÄR känns på många sätt främmande för oss nutidsmänniskor.